โรคหลอดเลือดหัวใจเป็นหนึ่งในสี่สาเหตุหลักของการเสียชีวิตของคนทั่วโลก สาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจคือ การมีไขมันจับผนังหลอดเลือดหัวใจ ทำให้ผนังหลอดเลือดแข็งตัวและหนา ในที่สุดจึงตีบตัน และเลือดไหลเวียนไม่สะดวก ส่งผลให้ผนังหลอดเหลือดหัวใจเสื่อม และส่งผลเสียต่อร่างกาย เช่น หน้ามืด หายใจไม่ออก และเสียชีวิตในที่สุด ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการเสื่อมของผนังหลอดเลือดหัวใจมีดังนี้ เช่น กรรมพันธุ์ การสูบบุหรี่ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ภาวะอ้วน และการไม่ออกกำลังกายความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีปัจจัยหลายปัจจัยร่วมกัน จากการศึกษาพบว่ากระเทียมช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตเป็นปกติ ป้องกันไม่ให้เลือดเหนียวข้นจนเกิดการจับตัว และสลายลิ่มเลือด  การกินกระเทียมเป็นประจำเป็นเวลานานช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้หลอดเลือดหัวใจ

Read More